banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน-ทิพยประกันภัย จับมือให้บริการประกันภัยระบบอิสลาม “ทิพยตะกาฟุล”

ออมสิน-ทิพยประกันภัย จับมือให้บริการประกันภัยระบบอิสลาม “ทิพยตะกาฟุล”

8 มี.ค. 2567

ธนาคารออมสินร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขยายช่องทางการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมด้วยโครงการทิพยตะกาฟุล ประกันภัยระบบอิสลาม เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิม ด้วยกรมธรรม์ในรูปแบบสัญญาตะกาฟุลที่มีการดำเนินการถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งด้านการเริ่มต้นกองทุน การบริหารจัดการ ที่ใช้กฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์) รวมถึงการจัดการระบบการช่วยเหลือสังคม (ชะกาตภาคบังคับ) ที่ถูกบัญญัติขึ้นตามหลักศาสนา สร้างความมั่นใจในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิม ผ่านธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ โดยมีคุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการขาย ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณมนัส บินมะฮมูด ผู้ก่อตั้งโครงการตะกาฟุล และศ.ดร.ซาการียา หะมะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลาม ร่วมยืนยันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยในโครงการทิพยตะกาฟุลดังกล่าว ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content