banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน จัดแคมเปญออมเงินระยะสั้น “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี” หน่วยละ 20 บาท ตอบโจทย์ New Normal ..เปิด MyMo ฝากได้เลย ลุ้นถูกเลขสลากรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท ถึง 12 ครั้ง

ออมสิน จัดแคมเปญออมเงินระยะสั้น “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี” หน่วยละ 20 บาท ตอบโจทย์ New Normal ..เปิด MyMo ฝากได้เลย ลุ้นถูกเลขสลากรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท ถึง 12 ครั้ง

14 พ.ค. 2563

Skip to content