banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน คิ๊กออฟซอฟท์โลน ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท จับมือ ททท.-สภาอุตฯท่องเที่ยว-บสย. พลิกฟื้นท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย

ออมสิน คิ๊กออฟซอฟท์โลน ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท จับมือ ททท.-สภาอุตฯท่องเที่ยว-บสย. พลิกฟื้นท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย

27 มี.ค. 2563

11 111

Skip to content