banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินได้รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year

ออมสินได้รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year

25 ก.ค. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year โดยมีดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในงาน Startup Thailand 2019 Gala Night ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
    รางวัล Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year ที่ธนาคารออมสินได้รับดังกล่าว เป็นรางวัลที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์อัพ ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในไทยให้สามารถยกระดับการเติบโตสู่ระดับโลก

Skip to content