banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2566

ออมสินแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2566

8 ธ.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 “Break the Corruption ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมีคุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย พร้อมประกาศเจตจำนงในการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ในการนี้ ธนาคารออมสินยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานด้านนโยบายการปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสของธนาคารด้วย

Skip to content