banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินแถลงผลการดำเนินมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมสานต่อโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัย COVID-19

ออมสินแถลงผลการดำเนินมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมสานต่อโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัย COVID-19

25 พ.ค. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของธนาคารออมสิน พร้อมการสานต่อโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัย COVID-19 ด้วยมาตรการ “เยียวยา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน” ในงานแถลงข่าวการดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัด และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

Skip to content