banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินแถลงข่าว ธนาคารเพื่อสังคม สานต่อสู่ความยั่งยืน ESG in Action เน้นย้ำผลงานเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

ออมสินแถลงข่าว ธนาคารเพื่อสังคม สานต่อสู่ความยั่งยืน ESG in Action เน้นย้ำผลงานเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

20 ก.ค. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวการดำเนินงาน “ธนาคารเพื่อสังคม สานต่อสู่ความยั่งยืน ESG in Action” โดยเน้นย้ำถึงผลงานในการเดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารเพื่อสังคมโดยใช้แนวคิด ESG สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in Action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจน สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งได้สร้างให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมประเมินมูลค่าแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 55,400 ล้านบาท โดยมีผู้สื่อข่าวแขนงต่างๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content