banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเพื่อสังคม ณ สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงเกาะสมุย

ออมสินเพื่อสังคม ณ สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงเกาะสมุย

9 ธ.ค. 2563

            เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออมสินเพื่อสังคม ณ สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมให้การสนับสนุนโครงการครัวสวัสดิการชุมชมบ้านมั่นคง โอกาสนี้ ธนาคารออมสินยังจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพพร้อมให้ความรู้ทางการเงิน ในโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงินด้วย

Skip to content