banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “ออมสินเพื่อนช่วยเพื่อน” มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับพนักงานและลูกจ้าง

“ออมสินเพื่อนช่วยเพื่อน” มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับพนักงานและลูกจ้าง

15 ม.ค. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนในการส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด โดยมีคุณวรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อส่งมอบให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัดต่อไป ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content