banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 บ้านจะลอ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ออมสินเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 บ้านจะลอ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

26 ก.พ. 2563

    เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยเรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการภาค 9 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารภาค 9 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนสังวาลย์วิท 8 บ้านจะลอ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทั้งนี้ ธนาคารออมสินภาค 9 ได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

Skip to content