banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินครั้งที่ 1/2563

ออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินครั้งที่ 1/2563

7 ก.พ. 2563

            เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน (Chief Financial Officer) ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content