banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิด GSB Digital School Bank วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ออมสินเปิด GSB Digital School Bank วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

24 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล ร่วมเปิด GSB Digital School Bank ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีคุณไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีคุณชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 คุณเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด GSB Digital School Bank ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ GSB Digital School Bank ด้วย โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว

Skip to content