banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิด GSB Digital School Bank วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ออมสินเปิด GSB Digital School Bank วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

20 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล ร่วมเปิด GSB Digital School Bank ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้อำนวยการภาค 3 คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ร่วมพิธีเปิด GSB Digital School Bank ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ PM-TECH Digital School Bank by GSB ด้วย โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล และ ดร.อดิศร สินประสงค์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว

Skip to content