banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิดโครงการ GSB Innovation Hackathon 2021

ออมสินเปิดโครงการ GSB Innovation Hackathon 2021

14 ธ.ค. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดโครงการ GSB Innovation Hackathon 2021 “Innovation for Better Service” พร้อมมอบนโยบายผ่านระบบออนไลน์ให้กับ 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งธนาคารจะจัดมีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 เพื่อเฟ้นหาแนวความคิดที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล และนวัตกรรมกระบวนการธุรกิจและการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการให้บริการทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยมีดร.รณกร ไวยวุฒิ จากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเป็นผู้ดำเนินการ และมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแวดวงธุรกิจร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

Skip to content