banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.บูรพา

ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.บูรพา

27 ส.ค. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคุณภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณอารีวรรณ อมะรักษ์ ผู้อำนวยการภาค 15 ผศ.ดร. ระพีพร ศรีจาปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่มหาวิทยาลัย และเติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยภายในงาน ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 และธนาคารออมสินสาขาหนองมน ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

Skip to content