banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup มศว.

ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup มศว.

9 ก.ย. 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ เวทีลาน SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคุณธิติธัช นรวีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณสมเกียรติ อารีจิตพานิช ผู้อำนวยการภาค 2 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่มหาวิทยาลัย และเติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน
    ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่ นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมิถุนายน 2562 นักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่อง “การหา Venture Capital จากนักลงทุน และหุ้นส่วนทางธุรกิจ สําหรับ Startup” โดยคุณพศิน ศรียาภัย ทีมงานรายการ Shark Tank Thailand และธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

Skip to content