banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup มรภ.ลำปาง

ออมสินเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup มรภ.ลำปาง

13 พ.ย. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ณ ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง โดยมี คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up เรือตรี สุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการภาค 9 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่มหาวิทยาลัย และเติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดระดับประเทศเดือนกันยายน 2562 และนักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

Skip to content