banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ “กาดฮิมน้ำ @สันทราย”

ออมสินเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ “กาดฮิมน้ำ @สันทราย”

30 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ กาดฮิมน้ำ @สันทราย ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ภายใต้รูปแบบของตลาดประชารัฐ โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมในพิธีเปิดตลาดชุมชนทางน้ำดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามกลไก 3 สร้างของธนาคารออมสิน คือ สร้างอาชีพ/สร้างความรู้ สร้างตลาด/สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนห้องซ้อมดนตรี จำนวน 100,000 บาท แก่สมาคมสหภาพคนตาบอด จ.เชียงใหม่ด้วย

Skip to content