banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเดินหน้า NET ZERO มอบเงินช่วยเหลือโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2

ออมสินเดินหน้า NET ZERO มอบเงินช่วยเหลือโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2

22 มี.ค. 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 คุณนพวรรณ รัตนเวคิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นผู้แทนธนาคารออมสินในฐานะผู้บริหารเงินช่วยเหลือโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand HCFCs Phase-Out Project Stage II) ของกองทุนอนุรักษ์ชั้นโอโซน ธนาคารโลก ตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน มอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 113,208.82 ดอล์ลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 3,986,639.95 บาท) ให้กับคุณจันทิรา เขื่อนแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท นิวเทค แอนด์ เจ.เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟมที่ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านการเงินและด้านเทคนิคเพื่อให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้เทคโนโลยีทางเลือกสารทดแทน HFO ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกต่ำ โดยมีคุณสุจินตนา หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัญชัน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเงินช่วยเหลือในโครงการฯ สนับสนุนผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมาใช้สารทดแทนปกป้องชั้นบรรยากาศ รวมไปถึงมีส่วนร่วมรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซนมาอย่างต่อเนื่อง

Skip to content