banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเข้าเฝ้าถวายเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารแสดงต้นไม้และเรือนเพาะชำในโครงการซแรย์อทิตยา

ออมสินเข้าเฝ้าถวายเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารแสดงต้นไม้และเรือนเพาะชำในโครงการซแรย์อทิตยา

25 พ.ค. 2562

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้คุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเข้าเฝ้าถวายเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารแสดงต้นไม้และเรือนเพาะชำในโครงการซแรย์อทิตยา ภายใต้พระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

Skip to content