banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

10 เม.ย. 2562

 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทูลถวายการสนับสนุนงบประมาณโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อจัดสร้างศาลาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกล เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  ณ วัดบึงบอน จ.พิษณุโลก

Skip to content