banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

26 มิ.ย. 2566

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

พร้อมกันนี้ ได้ทูลถวายหนังสือ “ธรรมทูตาภิวุฒ” และหนังสือ “นึกถึงท่านอาจารย์” ซึ่งธนาคารออมสินได้รับประทานพระอนุญาตให้สนับสนุนจัดพิมพ์โดยเสด็จพระกุศลเนื่องในศุภมงคลสมัยดังกล่าว

Skip to content