banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

14 ก.ย. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันบุรฉัตร 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 83 ปี ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร  

Skip to content