banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินอุปถัมภ์จัดสร้างศาลาอบรมวิปัสสนาพระกัมมัฎฐาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

ออมสินอุปถัมภ์จัดสร้างศาลาอบรมวิปัสสนาพระกัมมัฎฐาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

31 ม.ค. 2563

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  มกราคม พ.ศ. 2563  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอกศาลาอบรมวิปัสสนาพระกัมมัฎฐานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19  ซึ่งธนาคารออมสินให้การอุปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ณ ลานมณฑลพิธี วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่  โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ถวายเงินผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ภิกษุสงฆ์ – สามเณร และเด็กกำพร้าที่ยากไร้ของสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิครูบาน้อย เขมปญโญ จำนวน 200 ทุนด้วย

Skip to content