banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินออกบูธให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ “PTT Thailand Grand Prix 2019

ออมสินออกบูธให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ “PTT Thailand Grand Prix 2019

4 ต.ค. 2562

ธนาคารออมสินออมสินโดยสาขาสตึก เขตบุรีรัมย์ และฝ่ายปริวรรตเงินตรา ร่วมออกบูธให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2019 ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว โอกาสนี้ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและพล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสินด้วย

Skip to content