banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” ณ โรงพยาบาลรัตนวาปี และต.บ้านท่าม่วง จ.หนองคาย

“ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” ณ โรงพยาบาลรัตนวาปี และต.บ้านท่าม่วง จ.หนองคาย

21 ต.ค. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารส่วนกลาง คุณปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดภาค 10, 11 และ 12 ลงพื้นที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จัดกิจกรรม “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 10 เครื่อง  น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ชุดทดสอบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด ฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 กระปุก ให้แก่โรงพยาบาลรัตนวาปี โดยมีคุณปรารถนา หมื่นเรือคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิ เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะได้ ลงพื้นที่บ้านท่าม่วง ต.รัตนวาปี มอบอุปกรณ์การศึกษาออนไลน์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 และมอบประกันชีวิตคุ้มครอง อสม. บ้านท่าม่วงและบ้านตาลชุม จำนวน 20 คน ด้วย

Skip to content