banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยป้องกันมลพิษทางอากาศ

ออมสินห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยป้องกันมลพิษทางอากาศ

18 ธ.ค. 2562

     เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินห่วงใยสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศซึ่งมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ธนาคารออมสินภาค 1 และภาค 3 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานดังกล่าว ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content