banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้หน่วยงานต่างๆ สู้ภัยโควิด

ออมสินส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้หน่วยงานต่างๆ สู้ภัยโควิด

9 เม.ย. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล ในโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยมีพล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และผู้แทนหน่วยงานรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Skip to content