banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินส่งมอบความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยะลาและนราธิวาส

ออมสินส่งมอบความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยะลาและนราธิวาส

9 ม.ค. 2564

            เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบหมายให้คุณโกวิท ธีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล รักษาการผู้อำนวยการภาค18 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส  ตามมอบหมายจากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ฮาลาล) จำนวน 117,000 ห่อ และถุงยังชีพ 550 ชุด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับคุณชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคุณไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปส่งมอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีกองทัพเรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยพลเรือโท สำเริง จันทร์โสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ให้ความร่วมมือในดำเนินการในการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนของใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่

Skip to content