banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ออมสินส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

22 มี.ค. 2565

         ธนาคารออมสินเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียให้กับองค์กรสาธารณกุศล โดยเมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 คุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ได้ร่วมส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของใช้จำเป็นให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ โดยมี พันเอกปิยลาภ วสุวัต รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

          ในวันเดียวกันนี้ ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรม “ธรรมบรรยายออนไลน์” อันเป็นการน้อมนำหลักคำสอนของพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน โดยมี อาจารย์พศิน อินทรวงศ์ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ “ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” ด้วย

Skip to content