banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์โครงการ E-Waste+

ออมสินส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์โครงการ E-Waste+

9 ก.พ. 2566

ธนาคารออมสินขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้ร่วมโครงการ E-Waste+ ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างได้นำมาทิ้งตามโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content