banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์

ออมสินส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์

2 มี.ค. 2564

ธนาคารออมสินรณรงค์สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีพญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไป ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี

Skip to content