banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสร้างโอกาสแก่ผู้พิการทางสายตา เข้าถึงแอป MyMo และธุรกรรมทางการเงินอย่างเท่าเทียม

ออมสินสร้างโอกาสแก่ผู้พิการทางสายตา เข้าถึงแอป MyMo และธุรกรรมทางการเงินอย่างเท่าเทียม

13 ก.ย. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 คุณสราวุธ ณ นคร รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มดิจิทัลแบงค์กิ้ง และคุณสุรเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการภาค 8 ร่วมเปิดกิจกรรม “MyMo for the blind By GSB 8” สานต่อนโยบายธนาคารออมสินเพื่อสังคม โดยการจัดอบรมให้ความรู้การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมทางด้านการเงินผ่าน MyMo ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม พร้อมจัดทัศนศึกษาทดสอบการใช้งานจริงให้กับกลุ่มผู้พิการทางด้านสายตา ซึ่งนำทีมโดยคุณอภัย นรสิงห์ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอด และคุณธภัทร ลือชา ที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและดอยปุย จ.เชียงใหม่ อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมให้กับประชาชนกลุ่มฐานรากและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับฝึกอบรมการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านแอป MyMo แก่ผู้พิการทางด้านสายตาให้กับธนาคารออมสินในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

Skip to content