banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

1 พ.ค. 2562

 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 7 ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีคุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  คุณนิเดร์ วาบานายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ และคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าวพร้อมวางปะการังเทียมชนิดคอนกรีตตามมาตรฐานของกรมประมง จำนวน 450 แท่ง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ จุดวางปะการังเทียม พิกัดละติจูด 6 องศา 44.690 ลิปดาเหนือลองติจูด 101 องศา 38.650 ลิปดาตะวันออก ในพื้นที่อ่าวไทยด้วย

Skip to content