banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

23 มิ.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินร่วมกับสมาคมประมงอวนล้อมจับ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 10 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยมีคุณสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธาน และมีคุณพรอุทัย สมพงค์ ผู้อำนวยการภาค 18 พร้อมด้วยคุณพัสตราภรณ์ พ้นภัย ผู้อำนวยการเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมวางปะการังเทียมชนิดคอนกรีตตามมาตรฐานของกรมประมง จำนวน 450 แท่ง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ อันจะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

Skip to content