banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

8 พ.ค. 2563

        เมื่อวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 9 ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีคุณบุญสิทธิ์ อำภา ผู้อำนวยการเขตปัตตานี คุณสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ คุณภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมประมงอวนล้อมจับ (ประเทศไทย) ประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนกลุ่มประมงชายฝั่ง และผู้นำศาสนา อ.สายบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ด้วยการวางปะการังเทียมชนิดคอนกรีตตามมาตรฐานของกรมประมง จำนวน 450 แท่ง เป็นเงิน 2,550,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ จุดวางปะการังเทียม พิกัดละติจูด 6 องศา 44.690 ลิปดาเหนือลองติจูด 101 องศา 38.650 ลิปดาตะวันออก ในพื้นที่อ่าวไทย ในการนี้ ธนาคารออมสินยังได้มอบผ้าปูละหมาด จำนวน 107 ผืน เป็นเงิน 25,000 บาท ให้กับมัสยิดในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบรอบ 107 ปี ด้วย

Skip to content