banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนโครงการ Street Hero ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนให้ปลอดภัย

ออมสินสนับสนุนโครงการ Street Hero ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนให้ปลอดภัย

6 ส.ค. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด “โครงการปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนให้ปลอดภัย” (Street Hero) และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 240,000 บาท ในการสร้างทางม้าลาย 3 มิติให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินและเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน เกิดความตระหนักรู้การใช้ทางข้ามม้าลาย เคารพกฎจราจร และเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน โดยมีพล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจ เป็นประธานเปิดงาน และมีพล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร นาวาอากาศตรีหญิง พิมพร เทียนอุดม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Skip to content