banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนโครงการ Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน

ออมสินสนับสนุนโครงการ Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน

27 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบหมวกกันน็อคและเสื้อกันฝน จำนวน 100 ชุด ให้กับ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร เพื่อสนับสนุนโครงการ “Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน” ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ LILUNA “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหามลพิษ อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน ที่สำคัญเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ณ อาคาร Pearl Bangkok ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

Skip to content