banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนโครงการข้ามถนนปลอดภัยข้ามทางม้าลาย 3 มิติ ในมรภ.สวนสุนันทา

ออมสินสนับสนุนโครงการข้ามถนนปลอดภัยข้ามทางม้าลาย 3 มิติ ในมรภ.สวนสุนันทา

26 ก.ย. 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน  พ.ศ. 2563  ธนาคารออมสินโดยฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสร้างทางม้าลาย 3 มิติ ในโครงการ “ข้ามถนนปลอดภัยข้ามทางม้าลาย 3 มิติ  (STREET HERO)” ณ บริเวณประตูทางออกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝั่งถนนราชวิถี โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้คุณพรทิพย์ พงศ์พุฒินันท์ ผู้อำนวยการเขตราชวัตร เป็นตัวแทนธนาคารมอบทางม้าลาย 3 มิติ ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้รับมอบ

Skip to content