banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนการดำเนินงานสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ออมสินสนับสนุนการดำเนินงานสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

7 ส.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณโชคชัย คุณาวัฒน์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท โดยมีพลโท มณฑล ปราการสมุทรนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่           

Skip to content