banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนการจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

ออมสินสนับสนุนการจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

29 มี.ค. 2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณเสาวลักษ์ บรรพต ผู้อำนวยการภาค 13 เป็นผู้แทนธนาคารออมสินมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ซึ่งธนาคารออมสินร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) โดยมีแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จ.นครราชสีมา

Skip to content