banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมกิจกรรม “ทะเลสวย น้ำใส ร่วมใจ สร้างบ้านปลา”

ออมสินร่วมกิจกรรม “ทะเลสวย น้ำใส ร่วมใจ สร้างบ้านปลา”

18 ก.ย. 2563

        เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณวรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 พร้อมด้วยคุณญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการภาค 18 คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำ ปี 2563 “ทะเลสวย น้ำใส ร่วมใจ สร้างบ้านปลา” โดยมีคุณรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน (เก้าเส้ง) อ.เมือง จ.สงขลา

        โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้สนับสนุนอุปกรณ์ ทุ่นกักขยะ ลอบปู บ้านปลา (ซั้งกอ) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานธนาคารปูแก่ชุมชนชาวประมง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงแก่ตนเอง และชุมชน ควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

Skip to content