banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ ร่วมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ รอบนิคมอุตสาหกรรม

ออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ ร่วมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ รอบนิคมอุตสาหกรรม

14 มี.ค. 2562

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ กับดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 15 ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมเพิ่มทักษะองค์ความรู้ในการสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมผ่านโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ โดยมีคุณสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Skip to content