banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินลงนามถวายพระพรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ออมสินลงนามถวายพระพรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

19 เม.ย. 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Skip to content