banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมโครงการ E-Waste+ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

ออมสินร่วมโครงการ E-Waste+ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

7 ธ.ค. 2565

ธนาคารออมสินขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน โดยร่วมโครงการ E-Waste+ ระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บน Blockchain ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรย่านนวัตกรรมอารีย์นำร่อง 7 องค์กร Green Network โดยเมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าวพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและการเข้าร่วมเครือข่าย E-Waste+ อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มีเป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและมีมาตรฐาน ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยอีก 6 องค์กร Green Network ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด และธนาคารกสิกรไทยโดยมีผู้บริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ KLOUD by Kbank สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

Skip to content