banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ออมสินร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

19 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการของกลุ่มองค์กรชุมชนให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้ นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มองค์กรชุมชนมาจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สบู่ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย ขนมปั้นสิบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา เขตหนองจอก ข้าวแตนน้ำแตงโม มะม่วงน้ำปลาหวาน ยำมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง เขตมีนบุรี ผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู ครีมนวดผมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ เขตมีนบุรี และข้าวสาร กข 43 ผักและผลไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองสามวังปิ่นโตเกษตรอินทรีย์ จ.ปทุมธานี โดยมีพนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ โรงอาหารธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content