banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมออกบูธในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

ออมสินร่วมออกบูธในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

28 ต.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 : ASEAN Connectivity ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โอกาสนี้ คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน นอกจากนี้ภายในงานธนาคารออมสินยังได้นำลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารมาร่วมออกบูธภายในงานดังกล่าวด้วย

Skip to content