banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมสัมมนา “ก้าวร่วมกัน….สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ในงาน ThaiPubica Forum 2022

ออมสินร่วมสัมมนา “ก้าวร่วมกัน….สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ในงาน ThaiPubica Forum 2022

8 ส.ค. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการสัมมนา “ก้าวร่วมกัน….สู่ก้าวที่ยั่งยืน” โดยร่วมแสดงทัศนะเน้นย้ำถึงการดำเนินภารกิจธนาคารเพื่อสังคมภายใต้เป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน การสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม ที่ประสบผลสำเร็จสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการยกระดับขยายผลนำมิติสังคมเข้ามาบูรณาการในการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน (Social Mission Integration) เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม ในงาน ThaiPublica Forum 2022 ซึ่งสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ จากทัศนะของผู้นำองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ และสร้างโอกาสด้านความยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยมีดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และมีดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปาฐกถาพิเศษ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Skip to content