banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย จ.เชียงราย

ออมสินร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย จ.เชียงราย

27 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พื้นที่ธนาคารออมสินภาค 9 และภาพรวมของธนาคารออมสิน ณ บ้านสันทางหลวง อ.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และพิธีเปิดงาน “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย” พร้อมมอบเงินสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 19 มกราคม 2563 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีคุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

Skip to content