banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมยินดี 86 ปี กรมธนารักษ์

ออมสินร่วมยินดี 86 ปี กรมธนารักษ์

23 พ.ค. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 86 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสนี้ด้วย โดยมีคุณอมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

Skip to content